رژه ناوگان حمل و نقل جاده ای و راهداری استان

رژه ناوگان حمل و نقل جاده ای و راهداری استان
برگزازی مراسم رژه ناوگان حمل و نقل و راهداری استان به مناسبت هفته حمل و نقل و راهداری

با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی مراسم رژه ناوگان حمل و نقل و راهداری استان به مناسبت هفته حمل و نقل و راهداری برگزار شد.