آلبوم تصویری/ جلسه ستاد انتخابات استان با حضور معاون سیاسی وزیر کشور- 3 مرداد 98