استاندار آذربایجان غربی:

مصوبات جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی لازم الاجراست

مصوبات جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی لازم الاجراست
استاندار آذربایجان غربی گفت: در پایان هر سفر شهرستانی جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان برگزار می شود که مصوبات آن برای دستگاه های متولی تکلیف قانونی است.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هدف از سفرهای شهرستانی بسیج امکانات استانی و ملی به مناطق کمتر برخوردار است گفت: در پایان هر سفر شهرستانی جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان برگزار می شود که مصوبات آن لازم الاجرا و برای دستگاه های متولی تکلیف قانونی است تا در زمان مشخص نسبت به اجرا و اتمام مصوبات اقدام نمایند.

محمدصادق معتمدیان روز سه شنبه در جریان دوازدهمین سفر شهرستانی در جمع مردم روستاهای بخش صفائیه خوی، ضمن ابراز خوشحالی از فراهم شدن فرصت حضور در جمع مردم مناطق مختلف این شهرستان تصریح کرد:حضور در مناطق کمتر برخوردار سیاست اساسی دولت سیزدهم است و این امر همواره مورد تاکید ریاست محترم جمهور بوده است و ما هم به تبعیت از دولت و ریاست جمهوری قطعا امکانات و توجه را نسبت به روستاها و مناطقی که از محرومیت بیشتری رنج می برند متمرکز می کنیم.

وی شهرستان خوی را جمله مناطق با ظرفیت های کم نظیری گردشگری، کشاورزی، معدن و مرز دانست و افزود:به عنوان خدمتگزار مردم وظیفه داریم تا این ظرفیت های خدادادی را تبدیل به سرمایه و درآمد و ارزش افزوده برای مردم کنیم.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه هدف از سفرهای شهرستانی صرفا بازدید و سخنرانی نیست و خروجی این اقدامات در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان نمود می یابد افزود: دغدغه ها و مطالبات بحق‌ مردم با بسیج امکانات استانی و ملی علیرغم  همه محرومیت ها و تحریم ها با عزم جدی، روحیه جهادی و تلاش شبانه روزی همه ارکان پاسخ داده می شود.

معتمدیان تامین آب برای توسعه کشاورزی را یک مطالبه جدی است دانست و گفت: مکانیزه کردن اراضی برای تبدیل زمین های دیم به آبی با هدف ایجاد تولید بیشتر برای شهرستان خوی به عنوان یکی از قطب های مهم زراعتی و کشاورزی استان و تکمیل پروژه های نیمه تمام حوزه آب بصورت کارشناسی و برنامه ریزی شده پیگیری می شود.