دیدار استاندار آذربایجان غربی با سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

دیدار استاندار آذربایجان غربی با سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)
محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی با شهریار طاهرپور سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) دیدار کرد.

محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی با شهریار طاهرپور سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) دیدار کرد.

در این دیدار، در خصوص سرمایه گذاری ایدرو در صنایع پایین دستی پتروشیمی در استان آذربایجان غربی بحث و تبادل نظر شد.