با پیگیری های استاندار شهریاری؛

نرخ خرید حمایتی سیب صنعتی 800تومان اعلام شد

با پیگیری های استاندار شهریاری ؛ نرخ خرید حمایتی سیب صنعتی ۸۰۰ تومان اعلام شد

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ کمیسیون تنظیم بازار کشور با پیگیری های محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی به منظور حمایت از باغداران و تثبیت قیمت، نرخ خرید حمایتی سیب صنعتی( درجه ۳) را ۸۰۰ تومان اعلام کرد.

بر این اساس سازمان تعاون روستایی در کشور موظف شد تا نسبت به خرید حمایتی سیب صنعتی از باغداران با نرخ ۸۰۰ تومان اقدام نماید.