برگزاری دومین جلسه شورای ساماندهی سالمندان در سال جاری

برگزاری دومین جلسه شورای ساماندهی سالمندان در سال جاری
دومین جلسه شورای ساماندهی سالمندان استان در سال جاری به ریاست مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، سیدهادی طباطبایی در دومین جلسه شورای ساماندهی سالمندان استان که امروز در استانداری برگزار شد، گفت: سالمندان سرمایه های اجتماعی هستند و رسیدن به سالمندی توفیقی است که باید ضمن ارج نهادن به این سرمایه های اجتماعی که انبوهی از تجربه هستند برای رفاه و کاهش مشکلاتشان تلاش کرد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه جامعه ما به سمت میانسالی و سالمندی پیش می رود و هرم جمعیتی کشور ما به سمت بالاست، گفت: باید جامعه را برای آینده آماده و ضمن تهیه نقشه راه و فراهم نمودن زیرساختها، برای این شرایط برنامه ریزی های لازم را انجام داد .

وی ضمن انتقاد از عدم حضور برخی دستگاههای مرتبط در جلسه شورای ساماندهی سالمندان و عمل نکردن به مصوبات و دستورجلسات قبلی ، اظهار داشت: اداره به نام سالمندی یا مختص به این امر وجود ندارد ولی دبیرخانه شورای ساماندهی سالمندان در بهزیستی است لذا همه دستگاهها و تک تک افراد در قبال سالمندان مسئول هستند و شایسته است در این زمینه برنامه ریزی لازم را برای ارائه خدمات داشته باشند.

طباطبایی گفت: دین و خانواده، دو نهاد قدرتمندی هستند که باعث شده اند جامعه سالم بماند و در این بین سالمندان یکی از ستونهای اصلی این دو نهاد هستند.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و سرمایه های اجتماعی در این زمینه تاکید کرد.