استاندار آذربایجان‌غربی 500 واحد مسکن روستایی را افتتاح کرد

استاندار آذربایجان‌غربی 500 واحد مسکن روستایی را افتتاح کرد
با حضور استاندار آذربایجان غربی 500 مسکن روستایی مقاوم سازی شده در استان به مناسبت هفته دولت و به طور نمادین در مهاباد به بهره برداری رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی روز جمعه در آیین افتتاح طرح های مسکن روستایی واقع در روستای "ترشکان" مهاباد گفت: امسال به مناسبت هفته دولت این تعداد منزل مسکونی روستایی در کل استان با مجموع اعتبار 800 میلیارد ریال شامل 200 میلیارد ریال آورده شخصی و 600 میلیارد ریال تسهیلات به بهره برداری رسید.

محمود بدلی اضافه کرد: از ابتدای طرح مقاوم سازی منازل مسکونی روستایی تاکنون 87 هزار و 500 مسکن در سطح روستاهای آذربایجان غربی مقاوم شده که هزینه بالغ بر 42 هزار میلیارد ریال شامل 12 هزار میلیارد ریال تسهیلات و 30 هزار میلیارد ریال آورده اشخاص بوده است.

وی با بیان اینکه میانگین استانی خانه های مقاوم سازی شده 30 درصد است، افزود: از مجموع کل منازل مقاوم سازی شده پنج هزار و 900 منزل در سطح روستاهای مهاباد بوده که برای اتمام آن 830 میلیارد ریال آورده و 2 هزار و 100 میلیارد ریال نیز تسهیلات بوده است.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان‌غربی اظهار داشت: تاکنون از مجموع 15 هزار مسکن نیاز به مقاوم سازی مهاباد 5 هزار و 900 مسکن شامل 40 درصد خانه ها مقاوم سازی شده که نسبت به میانگین استانی 10 درصد بیشتر است.

بدلی اضافه کرد: تسهیلات پرداختی به متقاضیان امسال به یک میلیارد ریال رسیده که با سود پنج درصد وباز پرداخت 20 ساله است.