برگزاری المپیادعلمی شهرداران استان

برگزاری المپیادعلمی شهرداران استان
المپیاد علمی شهرداران استان با حضور 43 نفر از شهرداران در ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی ، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گفت : المپیاد علمی شهرداران با حضور 43 نفر از شهرداران استان، روز گذشته در ارومیه برگزار شد.

سیف اله مطلبی افزود: در این المپیاد 3 شهردار به ترتیب شهردار گوگ تپه مهاباد، شهردار قطور، و شهردار منطقه یک ارومیه به ترتیب به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند که برای شرکت در المپیاد علمی شهرداران کشور که اواخر امسال برگزار می شود اعزام می شوند.