مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری آذربایجان غربی:

اجرایی سازی طرح های مرتبط با توانمندسازی زنان یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید می باشد

اجرایی سازی طرح های مرتبط با توانمندسازی زنان یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید می باشد
جلسه بررسی روند اجرای طرح توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار در سکونت گاههای غیررسمی با حضور علیلو مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور بانوان وخانواده استانداری آذربایجان غربی،علیلو ضمن اگاهی وبیان مجموعه استانداری پس از استماع گزارش مربوط به نحوه اجرایی سازی طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار گفت:در سکونت گاههای غیررسمی در سه شهرستان خوی،مهاباد،ارومیه عنوان نمود:اجرایی سازی طرح های مرتبط با توانمندسازی زنان یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید و از دغدغه اصلی مسئولین می باشد،که لازم است با حساس سازی موضوع و نظارت های مستمر نسبت به اجرای بهتر طرح اقدام شود. 
علیلو ادامه داد:مرحله اول طرح طبق تفاهم نامه منعقده عملیاتی شده و جای بسی امید است با استقبال گسترده بانوان در اجرایی سازی مرحله دوم طرح و تبدیل مهارت به حرفه به موفقیت نائل شویم و زنان سرپرست خانوار را در تامین هزینه های زندگی یاری نماییم .
بررسی راهکارهای ارتقاء کیفی اجرای طرح و جلب رضایت حداکثری بانوان و انطباق رشته های شغلی مورد آموزش با نیاز بازار از جمله مباحثی بود که مورد توجه قرار گرفت .