آلبوم تصویری/ جلسه مدیریت بحران به ریاست استاندار آذربایجان غربی در فرمانداری شهرستان خوی