تصویر / سفر یکروزه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی به شهرستان مهاباد