سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی:

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی:
بخشداران براجرای پروژه های عمرانی درروستاها نظارت کرده و با ساخت و سازهای غیرمجاز و برداشت های بی رویه از منابع آب برخورد کنند

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی در نشست مشورتی بخشداران استان با تاکید بر اینکه کنترل ساخت و سازها در مناطق روستایی و بویژه روستاهای واقع در حریم شهرها درحفظ بافت روستاها و اراضی کشاورزی بسیار ضروری است گفت: بخشداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در حوزه شهرستان ها باید ضمن نظارت براجرای پروژه های عمرانی در مناطق روستایی با ساخت و سازهای غیرمجاز درروستاها برخورد کنند.
پیمان آرامون افزود: یکپارچه سازی کارها و تشریک مساعی برای حل مشکلات درپروژه های عمرانی از رویکردهای حوزه معاونت عمرانی است و دراین راستا از ظرفیت و نظرات بخشداران برای کاهش مشکلات روستائیان و تسریع در روند خدمت رسانی استفاده خواهد شد.
وی درادامه با اشاره به برنامه های دولت در مدیریت منابع آب و اختصاص 2220 میلیارد ریال اعتبار برای احیای دریاچه ارومیه در سال 98خاطرنشان کرد:احیای دریاچه ارومیه از اولویت های مهم دولت تدبیروامید بوده وسالیانه اعتبارات قابل توجهی برای احیای دریاچه ارومیه و مدیریت منابع آب در حوضه دریاچه اختصاص می یابد و بخشداران باید ضمن آگاه سازی و جلب مشارکت روستائیان درپیشبرد برنامه های دولت در بخش آب و مقابله با برداشت های غیرمجاز از منابع زیرزمینی بیش از پیش فعال باشند.
سرپرست معاونت هماهنگی، بازنگری و اجرای طرح های هادی روستایی، ساماندهی و اجرای پسماند روستایی، نظارت بر سلامت مالی دهیاران ، ساماندهی ماشین آلات دهیاران و توسعه اشتغال روستایی و بهبود معیشت روستاییان را از دیگر برنامه های حوزه معاونت عمرانی عنوان کرد و بر نقش بخشداران درتحقق برنامه های پیش بینی شده تاکید کرد.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری در ادامه این نشست آموزش دهیاران از برنامه های جدی دفتربرشمرد و گفت: در سالجاری با برگزاری دوره های غیر حضوری 1809 دهیاری مباحث عمومی و تخصصی آموزش دیدند.
خدرلوهمچنین از انتخاب 10 دهیار برتر استان برای شرکت در المپیاد کشوری دهیاران خبر داد و افزود: این تعداد از میان دهیاران شرکت کننده در دوره های آموزشی و آزمون های برگزار شده انتخاب و در برای شرکت در مسابقات کشوری معرفی شده اند.