جلسه بررسی مسائل انتخابات الکترونیکی مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری در فرمانداری اشنویه

جلسه بررسی مسائل انتخابات الکترونیکی  مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری در فرمانداری اشنویه
جلسه ای با حضور مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری ، معاون شرکت مخابرات استان در محل فرمانداری اشنویه برگزار گردید.

جلسه ای با حضور مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری ، معاون شرکت مخابرات استان  در محل فرمانداری اشنویه برگزار گردید. بررسی آخرین وضعیت فناوری اطلاعات فرمانداری و بخشداری های تابعه ، آمادگی جهت برگزاری انتخابات، شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات،  زیر ساخت و امنیت اطلاعات موضوعات مورد بحث و تبادل نظردر این جلسه بود. همچنین در این جلسه مشکلات و چالشهای فراروی برگزاری انتخابات نیمه مکانیزه به بحث و بررسی گذاشته شد و دستور العمل برگزاری انتخابات نیمه مکانیزه توسط کوروش مصطفوی مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت و رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان به تفصیل تشریح گردید.

در این جلسه مواردی از قبیل تست پوشش دهی مخابراتی در جاده ها و سطح شهر اشنویه توسط شرکت مخابرات، تست تجهیزات و سامانه های انتخابات توسط فناوری اطلاعات فرمانداری، تجهیز و رفع معایب تجهیزات فناوری اطلاعات فرمانداری و بخشداری توسط فرمانداری و به همکاری مدیریت فناوری اطلاعات استانداری به تصویب رسید.

طی بازدید از وضعیت فناوری اطلاعات بخشداری نالوس، مسائل و مشکلات و نیازهای حوزه فناوری اطلاعات بخشداری به سمع مدیر فناوری اطلاعات وشبکه دولت رسید.