برگزاری جلسه هماهنگی طرحهای پژوهشی استان

برگزاری جلسه هماهنگی طرحهای پژوهشی استان
با حضور مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری آذربایجان غربی جلسه هماهنگی طرحهای پژوهشی استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاعاتی استانداری آذربایجان غربی ، مهرداد دلیری در جلسه هماهنگی برنامه ها و طرحهای پژوهشی که امروز با حضور نمایندگان و پژوهشگران دستگاههای اجرایی برگزار شد، دانایی را محور اصلی پیشرفت و پژوهش را مهمترین محرک موتور پیشرفت تضمینی و پایدار عنوان کرد و لازمه موفقیت و پیشرفت در هر جامعه را پژوهش و سرمایه گذاری در این خصوص عنوان کرد.

وی افزود: بر اساس اهداف دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری ، از این پس طرحهای پژوهشی که ضمانت اجرایی و کاربردی دارند حمایت می شوند چرا که کیفیت اجرایی طرح بیش از کمیت طرح اهمیت دارد و لزوما به این موارد بیش از پیش توجه خواهد شد.