آلبوم تصویری / سفر معاونین رئیس جمهور به آذربایجان غربی برای بازدید از پروژه های احیای دریاچه ارومیه