استاندار آذربایجان غربی:

شکوفایی پایانه های مرزی در گرو تجهیز گمرکات استان به دستگاه های نظارتی ایکس ری

شکوفایی پایانه های مرزی در گرو تجهیز گمرکات استان به دستگاه های نظارتی ایکس ری
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه شکوفایی پایانه های مرزی استان در گرو تجهیز و بهره مندی از دستگاه های نظارتی "ایکس ری" است گفت: آذربایجان غربی امروز چشم اندازهای مثبت اقتصادی را در حالی تجربه می کند که در صورت توجه به تجهیز پایانه ها و گمرکات این روند توسعه می یابد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ محمدمهدی شهریاری در دیدار با سید رحمت اله اکرمی معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد و خزانه دار کل کشور با تشریح وضعیت استان،ظرفیتهای مرزی و دستاوردهای مثبت اقتصادی در دو سال اخیر، تداوم و بهبود این روند را مستلزم تحقق نیازهای استان در تامین زیرساخت ها دانست و افزود: در بحث پایانه های مرزی و گمرکات نیاز است تا متولیان امر تلاشهای جهادی انجام دهند.

معاون وزیر اقتصاد و خزانه دار کل کشور نیز در این دیدار ضمن تشریح برنامه های دو روزه سفر به استان، بررسی مباحث بانکی و گمرکی و نیز اموال تملیکی را از جمله این برنامه ها با حضور مدیران و مسئولین مربوطه دانست.