به مناسبت هفته دولت صورت گرفت:

بهره برداری و آغاز عملیات گازرسانی در آذربایجان غربی به ارزش 630 میلیارد ریال

بهره برداری و آغاز عملیات گازرسانی در آذربایجان غربی به ارزش 630 میلیارد ریال
به مناسبت هفته دولت پروژه های گازرسانی آذربایجان غربی به ارزش 630 میلیارد ریال با حضور استاندار شهریاری افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، در هفته دولت امسال 24 روستای آذربایجان غربی با 2 هزار و 15 خانوار از نعمت گاز بهره مند شدند. امروز همچنین 25 واحد صنعتی نیز در استان به شبکه گاز طبیعی کشور متصل شد که نقش موثری در توسعه استان دارد. 

 برای پروژه های افتتاحی 370 میلیارد ریال هزینه شده است. عملیات گازرسانی به 16 روستا با 983 خانوار و عملیات گازرسانی به 11 واحد صنعتی نیز امروز به زمین زده شد که با بهره بهره برداری از این پروژه ها تعداد واحد صنعتی متصل به شبکه گاز کشور نزدیک به 1400 واحد می رسد. 

هم اکنون 77 درصد خانوار روستایی و 99.6درصد خانوار شهری از گاز طبیعی بهره مند هستند. که با بهره برداری از پروژه های امروز درصد خانوار روستایی استان به 78 درصد رسید و با بهره برداری از کل پروژه های در دست اجرای استان ضریب نفوذ گاز طبیعی در بین خانوار روستایی به نزدیک  90 درصد خواهد رسید.