معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی :

رعایت حقوق شهروندی در اجرای طرح های تفصیلی شهری باید مورد توجه قرار گیرد

رعایت حقوق شهروندی در اجرای طرح های تفصیلی شهری  باید مورد توجه قرار گیرد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در جلسه کمیسیون ماده 5 شهرستان ارومیه رعایت حقوق شهروندی را در اجرای طرح های تفصیلی شهری استان از اعضای کمیسیون خواستار شد.

آیدین رحمانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق شهروندی گفت: وظیفه ما این است که با رعایت تمامی بخشنامه ها و مقررات جاری و با توجه به گستردگی و رشد جوامع، ضمن پیش بینی کاربری های مورد نیازدر مناطق شهری، از تضییع حقوق شهروندی جلوگیری کنیم.

در این جلسه پس از بحث و بررسی پرونده های مطرح شده در این کمیسیون، کلیات طرح تفصیلی یکپارچه شهر ارومیه تصویب و مقرر شد اصلاحات پیش نهادی در این طرح در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.