مراسم قرائت زیارت عاشورا در محل نماز خانه استانداری آذربایجان غربی