آلبوم تصویری / جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با حضور جهانگیری معاون اول رییس جمهور