با نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به روستاها، کلیه مناطق روستایی از درآمد پایدار بهره مند شدند

با نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به روستاها، کلیه مناطق روستایی از درآمد پایدار بهره مند شدند
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری در نشست مشورتی دهیاران قطور گفت :با نگاه ویژه لت تدبیر و امید به روستاها، کلیه مناطق روستایی از درآمد پایدار بهره مند شدند .

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی ، عارف خدرلو مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری  افزود:  دهیاران باید با خدمات رسانی مناسب به روستانشینان، آبروی نظام و دولت را با چشاندن طعم واقعی خدمات رسانی به مردم حفظ کنند.

وی ادامه داد: برنامه دهیاران در خدمت رسانی به مردم به ویژه روستانشینان باید نشأت گرفته از نگاه دولت تدبیر و امید به این مناطق باشد.

وی با تأکید بر لزوم آشنایی دهیاران با قوانین و ضوابط گفت: دهیاری که خود را با قانون مسلح می کند می تواند خدمات را در مسیر و بستر قانون و عادلانه به منطقه خود ارائه کند.

خدرلو از دهیاران به عنوان مدیران ارشد روستا یاد کرد و افزود: دهیاران باید با خود باوری، از ظرفیت معتمدین در تشکیل مجمع خیرین استفاده کرده و توان خیرین را در رفع مشکلات روستاها به کار گیرند.

بازدید از اجرای تعریض جاده بین المللی خوی_قطور و مرز رازی ، بازدید از روستای گوگرد و بررسی مسائل و مشکلات این  روستا بخصوص موضوع رانش ، بازدید از روستای رازی و اجرای طرح هادی و دیوار ساحلی روستا، حضور در روستای مخین و بازدید از اجرای طرح هادی و الحاق قسمتی از روستا به داخل محدود ، بازدید از روستای زری:پل تدبیر و امید،بازنگری و اجرای طرح هادی ، بازدید از روستای کفچرین و پل ورودی روستا و همت اهالی در عقب نشینی از دیگر برنامه های مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری به شهرستان خوی بود .