آلبوم تصویری/ بازدید استاندار آذربایجان غربی از ورزشگاه 15 هزار نفری ارومیه