معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:

واگذاری اختیارات به استان ها می تواند توسعه منطقه ای را رقم بزند

واگذاری اختیارات به استان ها می تواند توسعه منطقه ای را رقم بزند
رضا حسینی در نخستین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان در سال ۹۸ که با حضور معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادیو دارایی برگزار شد، گفت: واگذاری اختیارات به استان ها می تواند توسعه منطقه ای را رقم بزند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گفت: واگذاری اختیارات به استان ها می تواند توسعه منطقه ای را رقم بزند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، رضا حسینی در نخستین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان در سال ۹۸ که با حضور معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادیو دارایی برگزار شد، گفت: واگذاری اختیارات به استان ها می تواند توسعه منطقه ای را رقم بزند.

وی افزود: در صورت واگذاری اختیارات و مسئولیت ها به استان ها، همه مدیران استان احساس مسئولیت خواهند کرد و هزینه ها نیز متناسب با درآمدها تنظیم خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در ادامه به برخی از مهم ترین ماموریت های اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: توسعه تجارت فرامرزی، توسعه حمل و نقل و راه اندازی مراکز لجستیک، اجرای پروژه های کلیدی اقتصادی دستگاههای اجرایی استان، ارتقای فضای کسب و کار، جذب سرمایه گذاری و راه اندازی زنجیره خشکبار از جمله مهم ترین ماموریت های اقتصادی استان در سال جاری است که به جد پیگیر تحقق آن ها هستیم.

حسینی به ظرفیت دستگاه های اقتصادی در پیشبرد برنامه های توسعه اشاره و خاطرنشان کرد: دستگاه ها و واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، در صورتی که در کنار هم و هماهنگ باشند، می توانند نقش بسزایی را در رونق تولید، بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاری ایفا کنند.

وی ادامه داد: در صورتی که بانک ها در موعد مقرر امور مربوط به سرمایه گذاران و صاحبان پروژه ها را انجام دهند، طرح ها با چالش های تورمی و نوسانات ارزی مواجه نمی شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اضافه کرد: گمرکات نیز با روان سازی و تسهیل ورود و خروج کالا می توانند نقش بسزایی را در توسعه صادرات و تجارت ایفا کنند.

حسینی، کارکرد امور مالیاتی را نیز بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: ساختار و رفتار صحیح مالیاتی، از عمده عوامل موثر در بهبود فضای کسب و کار و جذب و نگهداشت سرمایه گذاران است.

در این جلسه، مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان گزارشی از عملکرد دستگاه های متبوع خود ارائه نمودند.