آلبوم تصویری / چهلمین جلسه ستاد استانی مقابله ومدیریت بیماری کرونا به ریاست استاندار آذربایجان غربی