📌روز سه شنبه ۹۹.۳.۱3 انجام می گیرد؛

📌روز سه شنبه ۹۹.۳.۱3 انجام می گیرد؛
حضور مدیر کل فنی و حرفه ای استان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات مردم

با هماهنگی و برنامه ریزی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت تدبیر و امید و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تاکیدات مقام عالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی؛

روز سه شنبه سیزدهم خرداد ماه

مدیر کل فنی و حرفه ای استان از ساعت  ۱۰ الی ۱۱

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان  از ساعت ۱۱.۳۰ الی ۱۲.۳۰

سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان  از ساعت ۱۳ الی ۱۴

با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ بصورت مستقیم پاسخگوی تماس های مردم عزیز خواهند بود.