آئین کلنگ زنی ساماندهی محور خوی_ ایواوغلی و گازرسانی به ۳۸ روستای شهرستان خوی با حضور استاندار آذربایجان غربی