بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی از پروژه‌های راهسازی و جمع آوری پسماند شهرستان میاندوآب

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی از پروژه‌های راهسازی و جمع آوری پسماند شهرستان میاندوآب بازدید کرد

آیدین رحمانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در سفر یک روزه به شهرستان میاندوآب با بازدید از مجل اجرای پروژه احداث جاده سرچم به میاندوآب (کریدور غرب کشور) در جریان آخرین وضعیت پروژه قرار گرفت و بر رفع موانع پروژه قول مساعد داد و خواستار تسریع عملیات اجرایی شد. 

وی همچنین در بازدید از محل پیشنهادی دفن پسماند شهرستان میاندوآب گفت: ساماندهی سایت‌های دفن پسماند در شهرهای استان از برنامه‌های مهمی است که با اولویت بندی طرح ها در دستور کار قرار می گیرند.