اطلاعیه شماره(۲۰)

اطلاعیه شماره(۲۰)
اطلاعیه شماره(۲۰) ستاد انتخابات کشور

هموطنان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی توجه داشته باشند که لازم نیست شناسنامه رأی دهنده عکس دار باشد دارندگان شناسنامه بدون عکس نیز می توانند در انتخابات شرکت کرده و رأی بدهند.

همچنین از کلیه هموطنان درخواست می شود برای تسهیل در رأی گیری به هنگام اخذ رأی کارت یا شماره ملی خود را نیز به همراه داشته باشند.

ستاد انتخابات کشور