آلبوم تصویری / سفر معاون توسعه روستایی و امور مناطق محروم روستایی ریاست جمهوری به آذربایجان غربی