معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی:

فروش آرد خارج از شبکه توزیع، غیر قانونی است

فروش آرد خارج از شبکه توزیع، غیر قانونی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به فروش آرد خارج از شبکه و با قیمت آزاد توسط برخی نانوایی ها، گفت: هر گونه فروش آرد خارج از شبکه توزیع و با قیمت آزاد، غیر قانونی است.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، نادر صادقی روز پنجشنبه در هشتمین جلسه کارگروه آرد و نان استان، با اشاره به اینکه هیچ مشکلی از بابت تهیه و توزیع نان لواش در استان وجود ندارد، گفت: واحد های نظارتی باید واحدهای راکد نانوایی در استان را شناسایی و اجازه ندهند سهمیه این واحدها بصورت آزاد و خارج از شبکه در بازار عرضه شود.

وی ادامه داد: فرمانداری ها لیست واحد های فعال و غیر فعال نانوایی را به این کار گروه ارائه دهند تا در خصوص نحوه توزیع آرد یارانه ای تصمیم جدی تری گرفته شود. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود با اشاره به نارضایتی مردم از چند نرخی شدن نان های سنگک و روغنی در برخی از شهرهای استان، اظهار داشت: فروش انواع نان با قیمت های متنوع و خارج از قیمت اعلام شده و مصوب غیر قانونی است.

صادقی ادامه داد: متاسفانه خرید و فروش آرد با قیمت آزاد موجب چند نرخی شدن انواع نان در برخی از نانوایی های استان می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: فروش نان بصورت چند نرخی و خارج از قیمت های مصوب و اعلام شده غیر قانونی بوده و ضروری است دستگاه های نظارتی با متخلفان برخورد قضایی کنند.