معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی:

استفاده از فناوری‌های نوین سبب پیشرفت کشاورزی و صنعت می‌شود

استفاده از فناوری‌های نوین سبب پیشرفت کشاورزی و صنعت می‌شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: در شرایط امروزی استفاده از روشهای سنتی در صنعت و کشاورزی منسوخ شده و لازمه پیشرفت در بخشهای کشاورزی و صنعت استفاده از فناوریهای نوین است.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، نادر صادقی در جلسه کارگروه اشتغال و رفع موانع تولید شهرستان میاندوآب اظهار داشت: خلأ بزرگی که در حوزه کشاورزی، صنعت و بازرگانی مانع از پیشرفت ما می شود عدم استفاده از تکنولوژی و فرآیندهای نوین در این حوزه هاست. در شرایط امروزی استفاده از روشهای سنتی در صنعت و کشاورزی منسوخ شده و لازمه پیشرفت در بخشهای کشاورزی و صنعت استفاده از فناوریهای نوین است.

وی بیان کرد: لازمه دستیابی به روشهای نوین صنعت و کشاورزی در شهرستان میاندوآب ایجاد پارک علم و فناوری است. مطمئنا جوانان متخصص زیادی هستند که منتظر ایجاد چنین مکانی برای تولید علم و صنعت هستند.

صادقی گفت: فناوری های نوین می تواند در مدیریت محصول،آبیاری، سم پاشی و تشخیص آفات، باعث افزایش دقت، کیفیت محصول و کاهش هزینه ها گردد.

وی تاکید کرد: با نگرش جدید و کمترین هزینه می توان با حمایت و هدایت جوانان شهرستان به سمت پارک های علم و فناوری، منشاء درآمد و اشتغال پایدار در شهرستان بود.