حمایت ویژه استاندار آذربایجان غربی از بیماران ام اس استان

با حضور استاندار آذربایجان غربی مراسم جشن لبخند بیماران ام اس برگزار شد .

جشن گلریزان انجمن ام اس استان با حضور و حمایت شهریاری استاندار آذربایجان غربی برگزار شد .

محمد مهدی شهریاری در این جشن ۶۰۰ میلیون ریال به این انجمن کمک کرد.