در دیدار مدیر کل دفتر بازرگانی محصولات کشاورزی سازمان تعاون روستایی با استاندار آذربایجان غربی:

آخرین وضعیت خرید حمایتی گوجه فرنگی دراستان بررسی شد

آخرین وضعیت خرید حمایتی گوجه فرنگی دراستان بررسی شد
در دیدار مرتضی معتمد مدیر کل دفتر بازرگانی محصولات کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی، آخرین وضعیت خرید حمایتی گوجه فرنگی توسط سازمان تعاون روستایی و کارخانجات استان مورد بررسی قرار گرفت.

در دیدار مرتضی معتمد مدیر کل دفتر بازرگانی محصولات کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی، آخرین وضعیت خرید حمایتی گوجه فرنگی توسط سازمان تعاون روستایی و کارخانجات استان مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است با پیگیری های استاندار آذربایجان غربی، خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی از امروز پنجشنبه آغاز شده و سازمان تعاون روستایی محصول مزبور را از کشاورزان به ازای هر کیلوگرم 1000 تومان خریداری می کند.