حضور سه نفر از مدیران استان در سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان

حضور سه نفر از مدیران استان در سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان
سه نفر از مدیران استان فردا با حضور در محل سامد پاسخگوی سوالات و تماس های مردمی خواهند بود .

 

با هماهنگی و برنامه ریزی دفتر بازرسی استانداری و در جهت پاسخگویی به سوالات شهروندان انجام گرفت:

حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان در محل سامانه سامد و پاسخگویی به سوالات و تماس های مردمی

 

مدیرکل ثبت احوال استان آذربایجان غربی از ساعت ۹:۳۰ لغایت ۱۰:۳۰

 رییس صندوق کارآفرینی و امید  استان از ساعت 11:00 لغایت 12.00

 رییس بیمه سلامت استان از ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰

  روز دوشنبه مورخ 98.4.4 با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) از طریق خط ارتباطی 111 پاسخگوی تماس های مردمی خواهند بود.

در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت تدبیر و امید و در جهت تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تاکیدات مقام عالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی ، مدیرکل ثبت احوال استان آذربایجان غربی از ساعت  ۹:۳۰ لغایت ۱۰:۳۰ ، رییس صندوق کارآفرینی و امید  استان از ساعت 11.00 لغایت 12.00 و رییس بیمه سلامت استان از ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه  مورخ 98.4.4 با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد ) و از طریق تلفن 111 بصورت مستقیم پاسخگوی تماس های هموطنان عزیز خواهند بود.