قدردانی نماینده ویژه وزیر بهداشت و ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با بیماری کرونا از استاندار شهریاری

قدردانی نماینده ویژه وزیر بهداشت و ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با بیماری کرونا از استاندار شهریاری
نماینده ویژه وزیر بهداشت و ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا از جدیت استاندار آذربایجان غربی در مبارزه با کرونا قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ ایرج حریرچی در جلسه ویدئو کنفرانس با فرمانداران استان با قدردانی از جدیت استاندار آذربایجان غربی در مبارزه با کرونا با تاکید بر قطع زنجیره شیوع تصریح کرد: توجه استان آذربایجان غربی به دو مقوله مهم کاستن از تردد و تجمع های غیرضروری و توجه به بیماران کرونایی بهبود یافته و مشکوک بسیار ارزشمند است و به طور قطع نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت.

وی حذف کاهش تماس های فردی و توجه به بیماران بهبود یافته را بسیار موثر دانست و گفت: اگر چه کادر درمان فداکارانه در راه مبارزه تلاش می کنند و در این راه شهدای عزیزی تقدیم نموده اما این همه کار نیست و باید زنجیره شیوع قطع شود.

در این برنامه فرمانداران استان گزارشی از اقدامات انجام گرفته ارائه نمودند.