تاکید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی بر بهره مندی بیشتر از ظرفیت ها و پتانسیل های استان در حوزه بخش کشاورزی

تاکید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی بر بهره مندی بیشتر از ظرفیت ها و پتانسیل های استان در حوزه بخش کشاورزی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی بر بهره مندی بیشتر از ظرفیت ها و پتانسیل های استان در حوزه بخش کشاورزی استان در راستای افزایش بهره ورزی و صادرات محصولات کشاورزی تاکید کرد.

حسینی در جلسه تشریح برنامه های عملیاتی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت : بخش کشاورزی استان به لحاظ دارا بودن پتانسیل بالا در ایجاد ارزش افزوده تولید محصولات کشاورزی می تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال مولد و تامین ارز خارجی برای استان داشته باشد.

رضا حسینی در ادامه با بیان این مطلب اظهار کرد: فعالیت های اطلاع رسانی و آموزشی جهاد کشاورزی و مشارکت موثر کشاورزان و بهره برداران استان در خصوص  مبارزه با سرمازدگی در پی بارش برف در روزهای اخیر شایسته تقدیر  است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی افزود : جذب سرمایه گذاری و ارائه مشوق های لازم برای توسعه پروژه های بزرگ مقیاس کشاورزی در استان در اولویت کاری است.

وی با تاکید بر ظرفیت های استان در حوزه بین الملل و همسایگی با سه کشور خارجی گفت: متاسفانه ارتباط بین المللی مطلوب بین بخش خصوصی ؛ تولید کنندگان با کشورهای خارجی برای شناسایی بازارهای هدف صادراتی ایجاد نشده و ضروری است فعالان بخش خصوصی با حمایت دولت در این خصوص برنامه ریزی و فعالتر عمل کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه حمایت از بخش خصوصی رونق تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی را بدنبال دارد، بیان کرد: برای رسیدن به اهداف بخش کشاورزی ، تقویت تشکلها و استفاده از ظرفیت فارع التحصیلان بخش کشاورزی در این راستا ضرورت دارد.

وی با تاکید بر شناسایی نقاط قوت بخش کشاورزی در مناطق مختلف استان بویژه در حوزه پرورش گیاهان دارویی ، خاطر نشان کرد: شناسایی مناطق مستعد در استان برای توسعه کشت گیاهان دارویی و سرمایه گذاری در این زمینه باید در اولویت کارهای اجرایی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: با توجه به هم مرز بودن با سه کشور خارجی، برای رسیدن به شاخص‌های رشد در بخش صادرات ، استفاده بهینه از ظرفیت های  بخش کشاورزی و بخش خصوصی ضروری است.

وی تاکید کرد:  تنها با  توسعه  کشت های گلخانه ای ، زنجیره های تولید،  دامداری های بزرگ مقیاس ، صنایع بسته بندی و خشکبار ، توسعه روش های نوین آبیاری  و روشهای کشت بافت در استان می توانیم به کشاورزی پایدار و رونق اقتصادی در استان دست یابیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی، توجه به ضایقه مردم در استفاده از محصولات کشاورزی و استفاده از ارقام مقاوم با ماندگاری زیاد با بهره گیری از ظرفیت های انجمن های پژوهشی را مورد تاکید قرار داد و گفت: مدیران بخش کشاورزی استان باید برای ارتقای شاخص های تولید و بهره وری بیشتر در حوزه کشاورزی استان برنامه کوتاه مدت و بلند مدت را برنامه ریزی کنند.