آلبوم تصویری / رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی شهدای مدافع سلامت با حضوراستاندار آذربایجان غربی