آلبوم تصویری/حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی در جمع مردم دهستان نخطالو