آلبوم تصویری/جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با محوریت شهرستان چهاربرج به ریاست محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی