بررسی مشکلات کارخانجات تولید خوراک دام توسط معاون هماهنگی امور اقتصادی وئ توسعه منابع استاندار

بررسی مشکلات کارخانجات تولید خوراک دام توسط معاون هماهنگی امور اقتصادی وئ توسعه منابع استاندار
با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مسائل و مشکلات دامداران و کارخانجات تولید خوراک دام و نحوه توزیع مواد اولیه از جمله تفاله و ملاس توسط کارخانجات قند استان بررسی شد.

حسینی در این جلسه گفت: دامداران و مدیران کارخانجات تولید خوراک دام از سال آینده نیازها و درخواست های خود را قبل از تولید کارخانجات قند استان اعلام کنند و مدیران کارخانه های قند نیز نیازهای آنان را در اولویت خود قرار دهند.