آلبوم تصویری / جلسه ستاد استانی مبارزه با کرونا ویروس به ریاست استاندار آذربایجان غربی