آلبوم تصویری / سفر یکروزه استاندار آذربایجان غربی به شهرستانهای ماکو و چالدران