استاندار آذربایجان غربی:

تقویت ساختار هسته های گزینش جهت ثبات و ارتقای عملکرد این مجموعه ضروری است

تقویت ساختار هسته های گزینش جهت ثبات و ارتقای عملکرد این مجموعه ضروری است
استاندار آذربایجان غربی گفت: هسته گزینش، چشم بینا و گوش شنوای دستگاهها بوده و گزینش ها باید هوشمندانه و عالمانه باشد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان امروز در همایش هسته های گزینش آذربایجان غربی ضمن قدردانی از تلاش ها و اقدامات ارزشمند هسته های گزینش استان، افزود: با توجه به شرایط خاصی که در آذربایجان غربی حاکم است، هسته های گزینش باید حساسیت بالایی در گزینش افراد داشته باشند.

وی در ادامه، داشتن انگیزه و روحیه جهادی در هسته های گزینش را ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: هسته های گزینش در تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر دستگاههای مختلف استان، در کنار دقت زیاد باید سرعت عمل بالایی نیز داشته باشند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با تاکید بر تقویت ساختار هسته های گزینش جهت ثبات و ارتقای عملکرد این مجموعه، افزود: آموزش هسته های گزینش با توجه به تغییر شرایط دنیا، بروزرسانی شود و از شیوه های نوین در این هسته ها استفاده شود.

معتمدیان با اشاره به تحولات دنیای امروز، حضور نیروهای متخصص بخصوص در حوزه هایی چون IT در هسته های گزینش را نیز بسیار مهم دانسته و یادآور شد: هسته گزینش، چشم بینا و گوش شنوای دستگاهها بوده و گزینش ها باید هوشمندانه و عالمانه باشد.

وی در پایان با اعلام اینکه صیانت از حق الناس در جذب نیروها باید در اولویت هسته های گزینش باشد، افزود: در فرایند گزینش توسط هسته های گزینش، دقت شود حقی از کسی ضایع نشده و عدالت و انصاف رعایت شود.