مشاور امور هماهنگی و رسانه استاندار آذربایجان غربی:

انتشار مصوبات و روند پیگیری آنها در پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی

انتشار مصوبات و روند پیگیری آنها در پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی
مشاور امور هماهنگی و رسانه استاندار آذربایجان غربی گفت: مصوبات سفرهای شهرستانی محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی و روند اجرای این مصوبات در پایگاه اطلاع رسانی استانداری منتشر شد.

علی رزازی با تاکید بر ضرورت انعکاس شفاف و درست روند اجرای مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار آذربایجان غربی و دستور ایشان مبنی بر تشکیل دبیرخانه پیگیری مصوبات در استانداری و اطلاع رسانی دقیق و به موقع از روند اجرای این مصوبات به مردم و رسانه های اظهار داشت: مصوبات سفرهای شهرستانی محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی با جزئیات کامل و روند اجرای این مصوبات بصورت هفتگی از طریق پایگاه اطلاع رسانی استانداری منتشر می شود.

🔹مشاور امور هماهنگی و رسانه استاندار آذربایجان غربی ضمن قدردانی از همراهی فعالین رسانه ای از روند اطلاع رسانی عملکرد  دولت در استان،  گفت: اصحاب رسانه و فعالین این حوزه با پیگیری مداوم و اصولی از دستگاه های اجرایی می توانند در تسریع روند اجرای این مصوبات براساس زمان بندی اعلام شده ، به روند شتاب بخشیدن به توسعه ، پیشرفت و آبادانی استان کمک کنند.

🔸 شرح و آخرین وضعیت روند اجرای مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار آذربایجان غربی را از طریق آدرس زیر می توانید پیگیری کنید:

https://b2n.ir/x03774