با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور و استاندار آذربایجان غربی انجام گرفت؛

آغاز عملیات اجرایی طرح جامع تامین آب شرب مجتمع 165 روستایی شهرستان بوکان

آغاز عملیات اجرایی طرح جامع تامین آب شرب مجتمع 165 روستایی شهرستان بوکان

عملیات اجرایی طرح جامع تامین آب شرب مجتمع ۱۶۵ روستایی شهرستان بوکان با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور و استاندار آذربایجان غربی آغاز شد.

برای اجرای این پروژه ۲۴۵ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

با اتمام این پروژه، ۴ هزار و ۴۲۷ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۱۶ هزار و ۱۹۴ نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار خواهند شد.