سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی منصوب شد

سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی منصوب شد
با حکم استاندار آذربایجان غربی رسول مقابلی به عنوان سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی منصوب شد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای رسول مقابلی

با سلام

نظر به تعهد، شایستگی  و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان  سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی منصوب می گردید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه رهنمود های حکیمانه مقام معظم رهبری، با نظارت، ارزیابی و بازرسی موثر از نحوه اجرای کلیه ماموریت ها و وظایف استانداری و واحد های تابعه و دستگاه های اجرایی استان در ارتقاء سلامت اداری و تکریم و حفظ شان مراجعین و انجام وظایف قانونی و امورات محوله موفق و موید باشید.