آلبوم تصویری /دیدار جمعی از هنرمندان استان با محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی