با ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی:

جلسه بررسی وضعیت کارگروه ها و کمیته های تخصصی استان در محل استانداری برگزار شد

جلسه بررسی وضعیت کارگروه ها و کمیته های تخصصی استان در محل استانداری برگزار شد

جلسه بررسی وضعیت کارگروه ها و کمیته های تخصصی بعد از ابلاغ آیین نامه جدید شورای برنامه ریزی و توسعه استان امروز با ریاست رضا حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی در محل استانداری برگزار شد.

گفتنی است بر اساس آیین نامه جدید، 4 کارگروه تخصصی شامل کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری- کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست- کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده و کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها تشکیل خواهد شد که این کارگروه ها به تناسب موضوع و با تصویب شورا می توانند گروه کاری ایجاد کنند.

همچنین در تبصره 3 ماده 4 این آیین نامه آمده است: با ابلاغ این آیین نامه، ایجاد و برگزاری هرگونه کارگروه، ستاد، کمیته، کمیسیون، شورا و عناوین مشابه در موضوعات و وظایف شورا و کارگروه های ذیل آن توسط مقامات و دستگاه های اجرایی ملی و استانی به جز موارد مصرح در قوانین در سطح استان و شهرستان مجاز نخواهد بود.