سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی :

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی :
احداث یادمان شهدای گمنام درمجاورت با فضاهای شهری درانتقال فرهنگ ایثاروشهادت به نسل های آینده نقش بسزایی دارد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی :
احداث یادمان شهدای گمنام درمجاورت با فضاهای شهری درانتقال فرهنگ ایثاروشهادت به نسل های آینده نقش بسزایی دارد.
پیمان آرامون در نخستین جلسه کمیته مراکز فرهنگی و یادمان های دفاع مقدس شورای استان با اشاره به ضرورت توجه بیش از پیش مسئولین درحفظ و نشر آثار دوران دفاع مقدس با بیان اینکه ساخت یادمان ها و المان های شهدا نباید از مراکز جمعیتی بدوربوده و تنها برای برگزاری آیین های ویژه مد نظر باشد تصریح کرد: در طراحی فضاهای شهری، فضاهای با کاربری فضای تنفس و آرامش و فضای بازو پاتوق های عمومی استفاده از المان های با مفاهیم ارزشی و یادمان شهدا پاسداشت یاد و خاطره سرداران شهید اسلام در دروان دفاع مقدس ، درانتقال فرهنگ ایثاروشهادت به نسل های آینده نقش بسزایی خواهد داشت.
وی افزود: توجه به انسان وطراحی های انسان محورازرویکردهای جدید درحوزه طراحی فضاهای شهری و حمل و نقلی است که در این ارتباط با بهره گیری ازاین یادمان ها می توان پروژه های فاخری را در پاسداشت رشادت های این عزیزان اجرا کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی خاطرنشان ساخت: درستاد بازآفرینی استان برای بازسازی کالبدی و خدماتی محلات و بافت مرکزی شهروسکونتگاههای غیررسمی بیش از478 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است و درطراحی های در دست اجرا، ایجاد فضاهای مناسب برای احداث یادمان های شهدا پیش بینی می شود.
پیمان آرامون همچنین با تاکید برانسجام و پیوستگی در طراحی واحداث المان های شهدا دراستان اظهار داشت: درموضوع ایثار وشهادت که ریشه عمیق در فرهنگ و اعتقادات و باورهای جامعه دارد جزیره ای و بخشی عمل کردن قابل قبول نبوده ودراین کمیته با انتخاب مشاوران حقوقی و متخصص نسبت به بررسی طرح ها و حفظ پیوستگی المان ها اقدام می شود.
سمین مرام معاون بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس نیز در این جلسه گفت: 58 شهید گمنام در 22 مکان در شهرهای استان دفن  شده اند که از این تعداد در 7 مزار مطهر یادمان نصب شده است .
وی افزود: 3 یادمان دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی 20 تا 60 درصد در مراحل ساخت است که برای تسریع در اتمام آنها نیازمند توجه و اهتمام مسئولین استانی و شهرستانی است.
در ادامه بر فعال شدن هیئت امنای شهدای گمنام شهرستانها در احداث، حفظ و نگهداری و ساماندهی مزار شهدای گمنام ،تسریع درتکمیل و بهره برداری از یادمان های شهدای گمنام در حال ساخت و تکمیل نیازمندی های یادمان های شهدای گمنام ارومیه از جمله مصوبات نخستین جلسه کمیته مراکز فرهنگی و یادمان های دفاع مقدس شورای استان است.