چهارمین جلسه شورای فنی

چهارمین جلسه شورای فنی
در جلسه شورای فنی استان اجرای طرح مطالعات شناسایی گسل‌های شهرهای ارومیه و خوی تصویب شد.

در چهارمین جلسه شورای فنی استان که با حضور پیمان آرامون سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و اعضای این شورا برگزار شد آغاز طرح مطالعات شناسایی حریم گسل‌های شهرهای ارومیه و خوی تصویب شد.

براساس این مصوبه این طرح توسط مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی و با نظارت سازمان زمین شناسی اجرایی می شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در این جلسه گفت: مطالعات ریزپهنه بندی زلزله و شناسایی گسل‌ها در تهیه نقشه راه و برنامه ریزی توسعه‌ای استان بسیار مهم بوده و باید بگونه ای راهبری شود تا نتایج آن بصورت کاربردی و در کوتاهترین زمان در اختیار مجموعه های مدیریتی و تصمیم گیر قرارگیرد.

در این جلسه مشکلات پیمانکاران در خصوص تاثیر افزایش قیمت مصالح در پروژه‌های عمرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

در ادامه این جلسه و گزارش نظارتی شورای فنی در خصوص پروژه های د. حال اجرای شهرستان اشنویه قرائت شد.